Affaldshåndtering

Taarbæk Havn er en lille havn, så vi kan ikke stille de store avancerede affaldsfaciliteter til rådighed. Men, vi forsøger med gæstesejlere og bådejeres hjælp, at sortere affald efter gældende regler.

Havnen råder over følgende bortskaffelsesmuligheder:

  • Skraldespande til køkkenaffald.
    (Anvend helst ikke spandene på molerne – de er for små)
  • Miljøfarligt affald: Spildolie, maling, akkumulatorer og batterier mm.
  • Vask til “bærbart” toilet.
  • Genbrugscontainere for papir og flasker.
  • Plastic, pap, træ mv.

Se på informationstavlerne på havnen for placering af skraldespande mv.

Taarbæk Havns Affaldsplan.

Position 55° 47,3′ Nord/12° 35,8′ Øst