Tilsanding uden for Havnehullet

Som sædvanlig er der sket en del tilsanding uden for havnehullet i løbet af vinteren og foråret. Ikke mindst den seneste måned.

Da vores faste rederi har solgt prammen og de øvrige har travlt med at bygge moler efter vinterens storme, har vi ikke fået gravet ud endnu. Men, det skulle ske om mindre end to uger.

Enkelte både har ”kysset” ved lavvande (20 – 30 cm. under daglig vande).

Tilsandingen sker nærmest i forlængelse af søndre mole. Så, hold jer i den vestlige side af indsejlingen med en kurs på ca. 5 grader (udsejling) og 185 (indsejling), fra/til I har midtermolen/flagstangen tværs. Dér skulle være vand nok.

Havnen kan ikke tage ansvaret for evt. grundstødning. Så, I må selv holde godt øje med loggen og træffe forholdsregler, hvis I er i tvivl.