Anløb

Taarbæk Havn er beliggende ca. 6 sømil nord for Københavns havn. Havnens position er 55° 47,3 ¢ Nord og 12° 35,8 ¢ Øst.

Havnens dybde og pladsforhold sætter følgende maksimale grænser for fartøjernes størrelse:

  • Længde 12,0 meter
  • Bredde 3,5 meter
  • Dybgang 1,8 meter

Vær opmærksom på at dybden i indsejlingen ved normal vande udgør ca. 2,0 meter. Oprensning efter vinterens tilsanding finder normalt sted i april måned. Kraftige østlige vinde, kan foruden store bølger medføre lavvande. Større både tilrådes at kontakte havnefogeden før anløb under sådanne omstændigheder, navnlig i det tidlige forår.

Gæstesejlere kan anløbe pladser med grønt skilt forudsat at pladsbredden svarer til maksimum fartøjsbredden plus fendere. Ledige pladser med rødt skilt må kun anløbes efter aftale med havnefogeden. Kontakt havnefogeden efter anløb med henblik på at aftale besøgets varighed og betaling af havneafgift.

Brug fortøjningsbøjerne eller -pælene i stedet for ankre, som let sætter sig fast i udlagte kæder. Af sikkerheds hensyn skal redningsstigerne holdes fri af fortøjninger, joller, gummibåde, vandlegetøj mv.

Position 55° 47,3′ Nord/12° 35,8′ Øst