Havnemøde 2024

Indkaldelse til Havnemøde 2024.

Mødet finder sted torsdag den 7. marts 2024, kl. 19.30 i Taarbæk Sejlklubs klubhus.

Dagsorden

  1. Formandens beretning, herunder gennemgang af tilstandsrapport.
  2. Gennemgang af udkast til havnens regnskab for 2023 og budget 2024.
  3. Valg af ét medlem af havnebestyrelsen for perioden 2024 – 2025 jfr. vedtægt §2 a) Niels Bolt er på valg og villig til genvalg.
  4. Orientering om udviklingen i projekt Kystsikring.
  5. Eventuelt.

Kun pladslejere har stemmeret og der kan kun afgives én stemme pr. plads. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt for mere end én plads. Dog har Taarbæk Sejlklub én stemme for hver af klubbens syv både.

Omkring 1. marts 2024 vil der blive udsendt opkrævning af pladsleje for sommersæsonen 2024.

På havnens hjemmeside www.TaarbaekHavn.dk under punktet ”Om à Vedtægter mv.” finder du vedtægter og reglementer for Taarbæk Havn.

Med venlig hilsen

Havnebestyrelsen