Kategoriarkiv: Havnemøder

Havnemøde 2023

Mødet afholdes i Taarbæk Sejlklub torsdag den 16. marts 2023 kl. 19:30.

Dagsorden:

 1. Formandens beretning.
 2. Gennemgang af udkast til havnens regnskab for 2022 og budget 2023.
 3. Valg af ét medlem til havnebestyrelsen for perioden 2023-2024.
  jfr. vedtægt §2 a). Jørgen Brygger er på valg og er villig til genvalg.
 4. Casper Strunge orienterer om udviklingen i projekt Kystsikring, som er igangsat af LTK, herunder processen og hvad det kan få af konsekvenser for havnen.
 5. Eventuelt.

Der kan kun afgives én stemme pr. plads. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt for mere end én plads. Dog kan Taarbæk Sejlklub afgive stemme for hver af klubbens syv både.

Der er udsendt opkrævning af pladsleje for sommersæsonen 2023. Seneste betalingsdato er den 1. marts. 2023. Såfremt der ikke er betalt leje for en given plads senest den 15. marts 2022, kan havnebestyrelsen frit disponere over pladsen.

På hjemmesiden www.TaarbaekHavn.dk under punktet ”Om –> Vedtægter mv.” finder du vedtægter og reglementer for Taarbæk Havn.

Havnemøde – 18. marts 2021

Indkaldelse til Virtuelt Havnemøde i Taarbæk Havn

I år afholdes havnemødet for Pladslejere kun digitalt grundet Corona-restriktioner. Derfor indkalder bestyrelsen til Taarbæk Havns digitale havnemøde torsdag den 18. marts 2021 kl. 19.30. Af hensyn til mødets afvikling og fremsendelse af orienteringsskrivelser mv. er tilmelding nødvendig.

Tilmeld dig senest fredag d. 12. marts, tak. Nærmere, praktisk information om det digitale havnemøde oplyses her på hjemmesiden og i nyhedsmails i dagene frem til havnemødet.

Dagsorden

 1. Formandens beretning.
 2. Gennemgang af udkast til havnens regnskab for 2020 og budget 2021.
 3. Valg af ét medlem af havnebestyrelsen for perioden 2021 – 2022.
  Jørgen Brygger er villig til genvalg. Sidste år genopstillede Niels Bolt Jørgensen til genvalg for perioden 2020-2021, men havnemødet blev aflyst. Derfor ønsker vi en bekræftelse på, at Niels kan fortsætte sit andet år i 2021-2022
 4. Eventuelt.

Kun pladslejere har stemmeret og der kan kun afgives én stemme pr. plads. Dog har Taarbæk Sejlklub én stemme for hver af klubbens syv både. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt for mere end én plads.

Der er udsendt opkrævning af pladsleje for sommersæsonen 2021. Seneste betalingsdato er mandag den 1. marts 2021. Såfremt der ikke er betalt leje for en given plads senest den 15. marts 2021, kan havnebestyrelsen frit disponere over pladsen.

Under punktet Vedtægter mm. finder du vedtægter og reglementer for Taarbæk Havn.

Med venlig hilsen
Havnebestyrelsen