Havnemøde 2023

Mødet afholdes i Taarbæk Sejlklub torsdag den 16. marts 2023 kl. 19:30.

Dagsorden:

  1. Formandens beretning.
  2. Gennemgang af udkast til havnens regnskab for 2022 og budget 2023.
  3. Valg af ét medlem til havnebestyrelsen for perioden 2023-2024.
    jfr. vedtægt §2 a). Jørgen Brygger er på valg og er villig til genvalg.
  4. Casper Strunge orienterer om udviklingen i projekt Kystsikring, som er igangsat af LTK, herunder processen og hvad det kan få af konsekvenser for havnen.
  5. Eventuelt.

Der kan kun afgives én stemme pr. plads. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt for mere end én plads. Dog kan Taarbæk Sejlklub afgive stemme for hver af klubbens syv både.

Der er udsendt opkrævning af pladsleje for sommersæsonen 2023. Seneste betalingsdato er den 1. marts. 2023. Såfremt der ikke er betalt leje for en given plads senest den 15. marts 2022, kan havnebestyrelsen frit disponere over pladsen.

På hjemmesiden www.TaarbaekHavn.dk under punktet ”Om –> Vedtægter mv.” finder du vedtægter og reglementer for Taarbæk Havn.