MoleNyt – August 2022

Gæstebåde

Vi har i skrivende stund haft nogenlunde samme antal gæstebåde som sidste år. Ca. 590 overnatninger er det blevet til på nuværende tidspunkt. Gæsteovernatningerne fordeler sig på 300 danske, 280 svenske, 7 tyske og 4 hollandske både.

Desuden har vi haft ca. 10 både, som har ligget i lidt længere perioder uden besætning ombord.

Arrangementer

Coronaen har jo næsten helt sluppet sit tag, så der er blevet afholdt både Jazz på Havnen, Skt. Hans og Loppemarked. Desværre blev Skt. Hans fyrværkeriet forbudt af Beredskabsstyrelsen. Der er gang i processen for at få tilladelsen på plads til næste år.

Lyngby Svømmeklub er blevet fast gæst på havnen. Udover åbning af havsvømningssæsonen den 1. maj., afholdt klubben i første uge af juli, ”Swim Camp” for de yngre medlemmer. Det blev en stor succes med tyve glade børn og godt vejr, så vi forventer at arrangementet vil gentage sig næste år.

Bådoptagning

Bådoptagning vil foregå efter samme læst som tidligere år med et antal faste dage i oktober og november. Grundet ombygning af kroen, som fortsætter hen over vinteren, vil der igen i år blive behov for, at et antal både skal lægges op i Skovshoved. Information og ”tilmelding” vil blive kommunikeret via mail sidst i september.

Molenes tilstand

Som nævnt i sidste MoleNyt har vi fået udført en dykkerundersøgelse af molernes tilstand. Den umiddelbare anledning var sætningsskaderne på den yderste dækmole, som tidligere omtalt.

Herudover har vi fået undersøgt kajen foran kroen og søndre mole. For begge disse gælder i princippet det samme som på dækmolen: Fyldmaterialet bag molevæggen siver langsomt ud på grund af rådangreb i en del af pælene og spunsen. Under betonpladen ved foden af midtermolen er der også konstateret et hulrum i underlaget.

Disse forhold medfører på sigt risiko for sætninger i overfladen og gennembrud af molevæggen, som vi kender det fra molehovederne. Vi ville gerne rette op på tingene hurtigst muligt, men da den slags koster mange penge, er vi nødt til at prioritere de vigtigste indsatser. Det kan bl. a. betyde at de nuværende skader på dækmolen med tilhørende afspærring må vente.

Under alle omstændigheder har vi indskrænket kørsel med tunge køretøjer langs de nævnte områder til et absolut minimum.    

Genetablering af Taarbæk Rev

For et år siden skrev vi om genetableringen af Taarbæk Rev. Planen var da, at arbejdet skulle ske i sidste halvår af 2022. Men vi har desværre ikke hørt noget nyt om planerne.