MoleNyt – Maj 2020

Aflyst Havnemøde

For første gang i umindelige tider måtte vi aflyse årets havnemøde på grund af COVID 19 restriktionerne. Vi har derfor valgt at gengive formandens beretning her:

”2019 var et meget turbulent år på havnekontoret.

Michael gik på pension den 1. maj, og lørdag den 27. april holdt vi afskedsreception i forlængelse af sejlklubbens standerhejsning. Der var pølser, øl, taler og mange gaver til Michael med tak for hans store indsats for havnen. Ikke et øje var tørt.

Hans efterfølger, Flemming Birch Larsen, blev ansat 2 måneder inden. Så kunne han nå at få krancertifikat og ”sidemandsoplæring” inden Michael stoppede. Flemming havde været afløser i mange år, og kendte den del af jobbet, der foregik ude på havnen, rigtig godt. Nu skulle han også sætte sig ind i alle de administrative opgaver, som er en stor del af hverdagen for havnefogeden. For at gøre en lang historie kort, besluttede Flemming at opsige jobbet i slutningen af juli til fratræden den 1. september – senere forlænget til 1. oktober.

Flemming holdt butikken kørende til den sidste dag. Men efterårets ophaling af bådene skulle forberedes, vinterlejen skulle opkræves mm. Så formandskabet måtte på lynkursus som havnefoged. Heldigvis kunne vi stadig trække på Michael, ligesom Per Falkjær gav os helt uvurderlig hjælp med at få kørt alle vores data ind på regneark, ikke mindst email-adresserne. Det gjorde det meget lettere at kommunikere. Det oplevede I for første gang da vi udsendte opkrævningen af vinterleje på mail.

Vi aftalte med Michael og Flemming, at de på nogle få nærmere fastsatte dage løftede bådene på land. Det krævede, at vi måtte tilrettelægge kranløft i bestemt rækkefølge og tidsintervaller under hensyntagen til den sædvanlige placering og jeres kalender. En nydannelse for os i Taarbæk, men almindelig praksis i andre havne, som ikke har deres egen kran. Vi lærte bl. a. meget af havnefogeden i Vedbæk, som vi besøgte flere gange.

Men ophalingen gik så godt, at vi har tænkt os at fortsætte med den fremgangsmåde. Der var flere på havnen til at give en hånd, og det gav en god stemning.

Midt i det hele skulle vi finde en ny havnefoged. Her viste det sig, at Asger var nået til vejs ende på familiens store rejse gennem Europas floder og rundt i Middelhavet. Nu var han klar til jobbet som havnefoged med kort varsel. Vi nåede faktisk ikke at være uden havnefoged, for Asger startede den 1. oktober, da Flemming fratrådte.

Normalt går havnefogeden ”i hi” om efteråret og afspadserer en masse arbejdstimer fra sommersæsonen. Sådan er det ikke gået i denne vinter. Asger gik i gang med fuld energi, og har endevendt havnekontoret, værksteder og opbevaringsrum. Han er god til IT, og her er vi allerede kommet langt – vi kigger lige nu efter et passende administrationssystem. Asger fik også krancertifikat i første forsøg, og fik øvet sig med havnens kran så han blev klar til forårets søsætninger.

Vi er derfor godt rustet til sæsonen 2020. Mange vigtige ting, som man ikke umiddelbart kan få øje på, er sat i værk og mere er på vej.

Her bør det nævnes, at Sejlklubben og Fritidsfiskerne i fællesskab har udarbejdet et idékatalog til at skabe mere liv på havnen. Mange gode tanker og oplæg, som vi glæder os til at gå i gang med. Men vi beder om forståelse for, at havnefogeden, som er omdrejningspunktet i denne proces, kun er kommet halvt igennem sit første årshjul, og endnu har til gode at prøve hvad jobbet går ud på i løbet af en sommersæson. Det udelukker dog ikke, at vi i dette forløb kan inddrage enkeltelementer fra kataloget, hvis muligheden opstår i den almindelige drift.”

Blå Flag   

Havnen har igen i år fået tildelt Blå Flag. Det bliver hejst den 1. juni, men desværre uden det sædvanlige arrangement med borgmesteren og kommunalpolitikere.

De miljøaktiviteter, der i løbet af sæsonen normalt er forbundet med Blå Flag, herunder Skt. Hans aften, vil kun blive gennemført hvis COVID 19 restriktionerne gør det muligt. I så fald vil de blive annonceret særskilt.