MoleNyt – Marts 2019

Skiftedag for Havnefogeden

Michael – vores havnefoged gennem de sidste 24 år – går på pension med udgangen af april. Der vil blive lejlighed til at sige farvel til Michael på havnen lørdag den 27 april fra kl. 15:30 efter sejlklubbens standerhejsning.

Ved samme lejlighed kan I hilse på Michaels afløser, Flemming Birch Larsen.

Flemming er tiltrådt den 1. marts, så han har tid til at komme ind i tingene og få krancertifikat, inden Michael går fra borde.

Reparation af nordre molehoved

Som tidligere omtalt er overfladen på nordre molehoved sunket en hel del. Vi har for længe siden bedt vores sædvanlige entreprenør om at udbedre skaderne, men vejret har drillet. Nu ser det ud til at blive lavet i løbet af april.

Oprensning af havneløbet

Den sædvanlige by pass fodring – dvs. flytning af sandet fra havneløbet til nord for havnen – bliver udført senest i april. Der har i løbet af vinteren været kraftig sanderosion på Bellevue strand. Det betyder som regel, at sandet vandrer hen mod havnen. Så nu må vi se, hvor meget sand vi bliver nødt til at rense op i år.

Klargøring og søsætning.

Husk at

  • bruge havnens støvsuger når du skraber eller sliber bundmaling
  • rydde op på pladsen hvor din båd har stået
  • anbringe tomme malingsdåser mm. samt spildolie og frostvæske i miljøstationens tønder
  • efterse ankergrej og bøjer
  • følge sikkerhedsreglerne når du rejser masten

Søsætning sker i perioderne 1. – 16. april, 22. april – 3. maj og 6. – 10. maj. Træf aftale med havnefogeden i god tid forinden. Betaling for kranløft sker umiddelbart efter søsætning. Helst med Dankort. Husk også at bruge hjelm ved kranarbejde under søsætning og tilrigning. De kan lånes af havnefogeden