MoleNyt – Marts 2021

Kloakrenovering og ombygning af kroen forsinket

I efteråret blev vi bedt om at gøre plads på ”fiskerikajen” og arealet foran kroen til de planlagte ombygninger af kroen og ”ventilværket”. Begge projekter skulle igangsættes i løbet af vinteren og 13 bådejere sagde ja til få deres både på land hos Nordbjærg’s i Skovshoved. Det har desværre været spildt ulejlighed, for af forskellige årsager er der ikke kommet gang i byggerierne.

I kloakprojektet var det planen helt at udskifte det eksisterende ventilværk med en 5 x 10 x 3,5 meter stor betonkonstruktion under jorden på hjørnet af havnen og Nordre Molevej. Det ville kræve nedramning af en spunsvæg ved brug af en stor maskine på ca. 90 tons, sænkning af grundvand mm. Risikoen for revnedannelser i de gamle huse, underminering af havnekajen mm. har medført, at Lyngby-Taarbæk Forsyning i stedet vil bevare og ombygge den nuværende konstruktion. Hvornår det bliver, ved vi ikke!

Vi har i skrivende stund heller ingen melding om hvornår kro-ombygningen kan gå i gang. Men vi vil gøre hvad vi kan for at beholde bådene hjemme til næste vinter.

Udskiftning af bølgeskærm på nordre og søndre mole

Bølgeskærmene (rækværkerne) på de to moler har længe trængt til en kærlig hånd. Så nu har vi sparet sammen og besluttet at forny det hele. Man ved aldrig hvad man støder på under de gamle fundamenter, navnlig på nordre mole, men den risiko er vi nu engang nødt til at leve med i dette projekt.

Beklædningen bliver af azobé, altså solidt havnetømmer, som forsølver smukt uden vedligeholdelse. Vi håber at få det færdigt inden sommerferien, og beder om forståelse for at arbejdsprocessen vil påvirke adgangsforholdene til bådene.

Ny arbejdsgruppe

Som tidligere annonceret har vi nedsat en arbejdsgruppe, der i samarbejde med sejlklubben, fiskerne m.fl. arbejder med visioner for havnens fremtid. Casper Strunge står i spidsen for dette initiativ.

Der er afholdt opstartsmøde i september 2020 og et enkelt arbejdsmøde hen over vinteren. Arbejdet fortsætter, når Coronaen har sluppet sit tag.

Søsætning

Søsætning af både sker som sædvanlig i løbet af april og vil blive forsøgt afsluttet den 2. maj, allersenest den 10. Datoer for søsætning, de første i påsken, vil senere blive meldt direkte ud til bådejerne. Datoerne er dog ikke mere faste, end det som sædvanligt vil være muligt at aftale andet med havnefogeden.