MoleNyt – Marts 2023

Søsætning

Søsætning af både sker som sædvanlig i løbet af april og vi sigter på at alle både er i vandet søndag den 7. maj. Datoer for søsætning, de første i påsken, vil senere blive meldt direkte ud til bådejerne. Datoerne er dog ikke mere faste, end at man kan aftale andet med havnefogeden.

Højtvands-/Kystsikring

I sidste nummer af MoleNyt kommenterede vi de 3 løsningsforslag vedrørende havnen, som projektet havde præsenteret på borgermødet den 4. september 2022.

Vi har i vores efterfølgende overvejelser delt problemstillingen på havnen op i en højvandedel og en stormflods- eller bølgedel, selvom de to ting ofte optræder sammen.

Vores foreløbige konklusion på højvandedelen er, at havneområdet hverken kan eller skal beskyttes mod højvande, bortset fra de nuværende skærme rundt om servicerum og kælder. Havnen adskiller sig derfor fundamentalt fra de øvrige kystnære ejendomme i Taarbæk, hvor formålet med projektet er at holde højvandet ude.

Det indebærer, at der ikke skal bygges nye mure el.lign. på havnen, og at de ejendomme, der grænser op til havnen må beskyttes mod højvande ved egen eller fælles foranstaltning. Der skal også etableres mobile port- løsninger på adgangsvejene.

Når det gælder stormflodsdelen, har havnen derimod en meget offensiv rolle i kystsikringsprojektet, idet den – udover at beskytte havnebassinet mod bølgerne – også skaber læ til de bagvedliggende ejendomme. Hertil kommer, at havnen – i kraft af strømpåvirkningen – får sandvandringen fra Bellevuebugten til at stuve sammen i revler, som dæmper bølgerne ud for hele den sydlige del af byen.  

Havnen er med andre ord ikke en del af problemet, men en del af løsningen. Derfor overvejer vi for tiden hvordan moleværkerne i denne egenskab kan forstærkes eller evt. udbygges og dermed fastholde bidraget til kystsikringen af en stor del af byen.

Vintergæst ”Thomi”

I har måske bemærket, at vi har haft en stor tysk gæstebåd (Hallberg-Rassy 45) liggende vinteren over. Thomas (”Thomi”), som ejeren hedder, skal på langtur med sin kæreste og har anvendt perioden til at vænne sig til livet ombord. De har begge opgivet deres faste bolig og er nu klar til langfart. I den kommende sæson vil de forberede sig yderligere med sejlads i Østersøen, og fortsætte ud i verden næste år. Planlagt afsejling er i løbet af marts.

Tak for besøget.

Fiskebørnehaverne

Fiskebørnehaverne har nu været opsat en rum tid, tilsyneladende med en positiv effekt. Havnefogeden er ikke marinbiolog og har ikke foretaget videnskabelige undersøgelser. Men det ser ud til, at der er meget mere fiskeyngel i havnen end tidligere år – det er jo glædeligt😊 Havnefogeden ved heller ikke lige, hvilken type yngel det drejer sig om. Så spørg ikke – men tag en tur på havnen for selvsyn.

Krobyggeriet

Aftalen med Taarbæk kro om brug af havnearealet til opstilling af containere mv. udløber den 15. april. Vi kan efterhånden dårligt huske hvordan havnen ser ud uden containerne, men heldigvis har de tjent et godt formål på længere sigt. Nu glæder vi os til at få ”krokajen” ryddet og klar til sommersæsonen. Der vil dog stadig være byggehegn i skellet til byggepladsen.

Stativer og bukke

Når I klapper jeres bådstativer sammen, skal I sørge for at pakke dem så tæt sammen som muligt, gerne ved at tage den øverste del af støtterne ud. Efterfølgende skal stativet surres forsvarligt sammen. Det letter arbejdet med flytningen og sparer opbevaringsplads. Og så er risikoen for skader på selve stativet mindre.

Sørg for at der er navn på stativer/bukke. Lån evt. en malepen hos havnefogeden.

Udhalerbøjer og -kæder

Flere kæder er tæret over denne vinter, så husk at kontrollere bøje, kæde og bøjlen/øjet på klodsen regelmæssigt. Helst hvert tredje år. Tæring går meget hurtigere end man tror.

I kan altid låne havnens jolle, som har spil, og ny kæde mv. kan købes hos havnefogeden.