Venteliste – Status

Der opkræves ventelistegebyr, 150,- kr., én gang årligt i februar måned. Status efter opkrævningen i år er, at der i alt er registreret 153 personer på listen.

  • Af de 153 er 138 aktive samt yderligere 15, som er fraflyttet Lyngby-Taarbæk Kommune. De 15 avancerer i takt med de øvrige på listen. Men, så længe de har adresse udenfor kommunen, kommer de ikke betragtning til frie bådpladser.
  • De ti øverste på listen er tidligere pladslejere, som har opgivet deres pladser. Når en pladslejer opgiver sin plads får han/hun tilbudt at “springe” ind i toppen af ventelisten. Reglen er indført, for at undgå, at pladslejere “for en sikkerheds skyld” beholder pladser som de egentlig ikke har brug for.
  • Elleve personer er efter eget ønske fjernet fra listen.
  • Ingen er slettet grundet manglende betaling.
  • Fem har i løbet af 2020 fået tildelt plads i havnen og er derfor fjernet fra listen. Én af disse har opgivet pladsen igen.
  • Der blev i år udsendt ca. 30 rykkere i forbindelse med opkrævningen.

Effekten af de to første punkter er, at man i givne tilfælde, rykker nedad på listen.

Ventelisten til bådpladser er, grundet det store antal personer på listen, stadig lukket for tilgang.