Kategoriarkiv: Nyheder

Pladsudbud – April 2022

Vi har i øjeblikket tre frie bådpladser til leje. Pladserne udbydes, i første omgang efter anciennitet, til eksisterende pladslejere. Anciennitet basseres på, hvor længe den givne pladslejer har haft sin nuværende plads.

Da pladserne er forholdsvis små (læs: smalle) er der som regel ingen pladslejere, som ønsker pladserne og de vil derfor efterfølgende blive udbudt til personer på Venteliste.

Bemærk: Tilbud om bådpladser sker ved direkte henvendelse via eMail til pladslejere henhv. personer på venteliste.

På de tre pladser, som udbydes, kan der ligge både af følgende maksimale dimensioner:

 1. NM20: Bredde: 1,85 m. og Længde: 6,00 m.
 2. SK85:  Bredde: 2,05 m., Længde: 6,00 m.
 3. SK86: Bredde: 2,05 m. og Længde: 5,50 m.

Følgende skal bemærkes:

 • Længdeangivelser er bådens maksimale længde inklusive påhængsmotor, udvendigt ror el.lign.
 • Breddeangivelser er bådens maksimale bredde eksklusive fendere (anslået til 2 x 10 cm.)
 • Af hensyn til havnens udnyttelse, må den givne båd ikke være væsentligt mindre end angivet. Dette vurderes af havnefogeden.
 • Havnebestyrelsen skal, ved fremsendelse af bådspecifikation til havnefogeden, godkende den givne båd før køb og/eller ankomst til havnen.

Søsætning Forår 2022

Planlagte datoer for søsætning af både i foråret 2022 :

 • Søndag den 3. april 2022,
 • Torsdag den 7. april 2022,
 • Søndag den 10. april 2022 (Palmesøndag)
 • Onsdag den 13. april 2022,
 • Søndag den 17. april 2022 (Påskedag),
 • Torsdag den 21. april 2022,
 • Lørdag den 23. april 2022,
 • Søndag den 1. maj 2022 og
 • Søndag den 8. maj 2022.

Alle dage imellem kl. 09:00 og 12:00.

Hvis datoer og/eller tidspunkter er helt skæve for dig, må du sige til, så finder vi nok ud af det.

Der er åbnet for El og vand på molerne med slanger sat på, så det skulle være til at komme i gang med bådklargøring😊

Havnemøde 2022 for Pladslejere

Mødet finder sted mandag den 21. marts 2022, kl. 19.30 i Taarbæk Sejlklubs klubhus, på Taarbæk Havn.

Dagsorden

 1. Formandens beretning.
 2. Gennemgang af udkast til havnens regnskab for 2021 og budget 2022.
 3. Valg af ét medlem af havnebestyrelsen for perioden 2022 – 2023 jfr. vedtægt §2 a) Niels Bolt er villig til genvalg.
  Under henvisning til vedtægtens §2 b) kan det oplyses, at LTK har udpeget de to nuværende medlemmer Christian Jespersen og Casper Strunge til at fortsætte i bestyrelsen for den kommende 4-årige periode.
 4. Casper Strunge orienterer om projektet Kystsikring, som er igangsat af LTK, herunder processen og hvad det kan få af konsekvenser for havnen.
 5. Eventuelt.

Kun pladslejere har stemmeret og der kan kun afgives én stemme pr. plads. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt for mere end én plads. Dog har Taarbæk Sejlklub én stemme for hver af klubbens syv både.

Der er udsendt opkrævning af pladsleje for sommersæsonen 2022. Seneste betalingsdato er den 1. marts. 2022. Såfremt der ikke er betalt leje for en given plads senest den 15. marts 2022, kan havnebestyrelsen frit disponere over pladsen.

På havnens hjemmeside www.TaarbaekHavn.dk under punktet ”Om à Vedtægter mv.” finder du vedtægter og reglementer for Taarbæk Havn.

Oprensning af Indsejling

Så får vi renset indsejlingen op for “Bellevuesand”.

,

Sandet bliver smidt nord for havnen og driver derefter med strømmen videre op ad kysten. Bellevue strand lægger så igen sand på stranden – som vi flytter næste år:-)

Desuden har vi fået fjernet et antal store sten, som lå inde i havnen ved plads nr. 1 og 2 på nordre mole.

Båden som graver er 28 meter lang og seks meter bred, så sig ikke, at havnen kun er for små både.

Venteliste – Status

Der opkræves ventelistegebyr, 150,- kr., én gang årligt i februar måned. Status efter opkrævningen i år er, at der i alt er registreret 153 personer på listen.

 • Af de 153 er 138 aktive samt yderligere 15, som er fraflyttet Lyngby-Taarbæk Kommune. De 15 avancerer i takt med de øvrige på listen. Men, så længe de har adresse udenfor kommunen, kommer de ikke betragtning til frie bådpladser.
 • De ti øverste på listen er tidligere pladslejere, som har opgivet deres pladser. Når en pladslejer opgiver sin plads får han/hun tilbudt at “springe” ind i toppen af ventelisten. Reglen er indført, for at undgå, at pladslejere “for en sikkerheds skyld” beholder pladser som de egentlig ikke har brug for.
 • Elleve personer er efter eget ønske fjernet fra listen.
 • Ingen er slettet grundet manglende betaling.
 • Fem har i løbet af 2020 fået tildelt plads i havnen og er derfor fjernet fra listen. Én af disse har opgivet pladsen igen.
 • Der blev i år udsendt ca. 30 rykkere i forbindelse med opkrævningen.

Effekten af de to første punkter er, at man i givne tilfælde, rykker nedad på listen.

Ventelisten til bådpladser er, grundet det store antal personer på listen, stadig lukket for tilgang.