MoleNyt – Maj 2022

Søsætning

Almindeligvis bliver mange af bådene søsat i løbet af Påsken, men ikke i år, hvor der var meget stille på havnen i den periode. Nu er alle både (næsten) søsat og der udestår oprydning af stativer, klodser osv., så dér har havnefogeden og hjælpere en opgave😊

Molernes Tilstand

Vi har set os nødsaget til at afspærre adgangen til den yderste del af søndre mole. Årsagen er skred i stenlaget der understøtter glaciset = det støbte fundament som danner adgangsvejen til molehovedet.

Vi har derfor igangsat en undersøgelse af den generelle tilstand af vores moler. En dykkerundersøgelse har vist, at årsagen til sammenfaldet på søndre mole er, at de gamle stolper bag ved de ydre bærende konstruktioner rådner, hvorved stenene falder ned. 

Vi skal nu have vurderet den samlede rapport om tilstanden på vores moler, som dykkerundersøgelsen har afdækket. 

Fiskebørnehaver

Kommunen har bedt om lov til at sætte ”Fiskebørnehaver” op i havnen. Børnehaverne blev opsat og indviet tirsdag den 10. maj 2022 af Richard Sandbæk, formand for Teknikudvalget i LTK.

Kom på havnen og tag et kig😊

Uddrag af brochuren om fiskebørnehaver:

Fiskebørnehaver genskaber den marine økologiske funktion på steder, der er blevet beskadiget af menneskelige aktiviteter og infrastruktur.

Fiskebørnehaverne består af et metalnet i størrelsen 80 x 50 x 35 cm (miniudgave er 35 x 50 x 35 cm), der fastgøres til havnebassiner eller under flydende havnestrukturer. Metalnettes mellembur er fyldt med tomme østersskaller, hvor alger og små krebsdyr vil vokse naturligt, og være foder for de små fisk. Yderburet er tomt og skaber ly mod rovdyr, da gitterets maskestørrelse forhindrer de store fisk i at komme ind.

Fiskebørnehaverne er allerede med stor succes opsat i Helsingør Havn.

LSK Havsvømning

Lyngby Svømmeklub afholdt igen i år, den 1. maj, indledningen på deres havsvømningssæson fra havnens badebro. Arrangementet har til formål at give børn og voksne mod på og tryghed ved svømning i havet. Havnen bidrager med udlægning af ”200 meter bøje” ved jollehavnen samt toilet-/bruserfaciliteter. Arrangementet var en stor succes med godt vejr og hele 60 deltagere.

Blå Flag

Havnen har også i år fået tildelt Blå Flag. Det bliver hejst på søndre mole onsdag den 1. juni 2022 med deltagelse af Borgmester, Sofia Osmani. Tidspunkt bliver senere offentliggjort på havnens hjemmeside og FB gruppe.

Blå Flag er en godkendelse af, at havnen lever op til en lang række krav i relation til miljø, sikkerhed og services.

Læs mere på: Friluftsraadet.dk/Oplev-Blaa-Flag/Blaa-Flag-Havne

Hjertestarterkursus

Erfaringen viser, at hjertestartere redder liv. De er imidlertid afhængige af, at der er folk til at betjene dem. Derfor har vores drivkraft på området, Thomas Thue, som sædvanlig arrangeret det årlige hjertestarterkursus. Kurset afholdes den 7. juni 2022 kl. 19:00 til 21:00 i Taarbæk Sejlklubs lokaler.

Indbydelse kommer i god tid i Taarbæk Nyts FB gruppe, så hold øje dér.

Skt. Hans

Der bliver naturligvis afholdt Skt. Hans arrangement på havnen den 23. juni, med musik, bål og fyrværkeri. Arrangementet finansieres hovedsageligt af byens foreninger, hvilket vi takker for. Kommunen bidrager med materialer til bålet, som i år har får helt ny flåde, hvilket er meget tiltrængt. Klargøring af bålet varetages af det stabile hold af lokale håndværkere.

Programmet for dagen bliver offentliggjort på havnens hjemmeside samt i Taarbæk Nyts FB gruppe.

Loppemarked og Krabbedag

Sæt mærke i kalenderen lørdag den 13. august 2022, hvor der er Loppemarked og Krabbedag.