MoleNyt – November 2021

Højtvandssikring

Vi har langt om længe fået afsluttet højtvandssikringen af de gamle toiletter under Havnekontoret. Den ca. 35 cm. høje stålkant rundt om trappeskakten skal sikre at havvandet ved højvande, ikke løber ned i skakten og ender i det almindelige kloaksystem som fører til Lynettens rensningsanlæg. Sker det, overbelastes pumpen ved Becksvej og store dele kloaksystemet i byen bryder sammen! Tilsvarende sikring eksisterer allerede ved sejlklubben og de nye bade og toiletter under skolegården.

Lyngby-Taarbæk Forsynings arbejde ved Nordre Molevej har haft samme formål og bestået i installation af ventiler, som skal sikre, at havvandet, ved højvande, ikke løber ”baglæns” ind i kloaksystemet. Se også nedenfor.

Bådoptagning

Vejret har jo været fint til sejlads og efter sigende er der stadig ål hen i november, så enkelte har valgt at forlænge sejl- og fiskerisæsonen. Derfor er ikke alle både er kommet på land endnu. Det kommer drypvis i løbet af november.

Krobyggeriet er jo godt i gang og kommer, det næste års tid til, at optage plads foran kroen på havneområdet. For fortsat at sikre fri passage, vil der ikke blive stillet både på land ud til kajen som vi plejer. På den baggrund, er et lille antal både er sendt til Skovshoved for oplæg dér.

Sidste år flyttede vi femten både til Skovshoved for oplæg dér. Derved fik enkelte af vores bådejere smag for behageligheden ved at have båden stående på land med mast på. Det vi sige det, at undgå besværet med at tage masten af og på. Det betyder, at vi har lidt fri plads på land, som vi må prøve at afsætte til andre både.

Ventilværket v. Nordre Molevej

Ventilværket ved Nordre Molevej er langt om længe færdigt …. næsten. Kloakarbejdet, som begyndte med prøveboring den 18. december 2019 og endelig igangsætning den 1. april i år, er færdigt over jorden. Men, Lyngby Taarbæk Forsyning mangler stadig nogle småting under jorden, som kan ordnes via det nye store brønddæksel.

Asfaltbelægningen i området er stadig ujævnt og kun belagt med ”bærelag”. Det pænere slidlag vil, efter aftale med Lyngby-Taarbæk Forsyning, blive lagt i forsommeren næste år. Grunden er, at der er nogle reparationer vi vil have ordnet inden, bla. noget underminering og en rist, som skal hæves lidt. Den ujævne belægning gør, at vi ikke kan manøvrere med kranen som vi plejer, hvorfor bådene står lidt rodet i år.

LTF fejrede afslutningen af byggeriet med at give pølser og sodavand til byens borgere. Tredive til fyrre mennesker deltog.