MoleNyt – September 2019

Havnefogeden

Efter kort tids ansættelse har Flemming desværre meddelt at han opsiger sit job pr. 30. september. Bestyrelsen vil snarest muligt søge stillingen genbesat. Indtil dette sker, og i den tid det tager for en efterfølgeren at komme ind i jobbet, beder vi om forståelse for at tingene kan køre på et lavere blus. 

Optagning af både

Michael og Flemming har heldigvis lovet at betjene kranen på følgende dage i oktober måned:

  • Tirsdag/onsdag den 7 – 8.
  • Lørdag/søndag den 12-13.
  • Tirsdag/onsdag den 22-23.
  • Lørdag/søndag den 26-27.

Hvis alting klapper, kan det lade sig gøre at få alle både op på disse 8 dage. Det kræver imidlertid stor fleksibilitet fra alle at få puslespillet til at gå op. Benyt fx hverdagene hvis du ikke er tvunget til at bruge week-end’erne. Og kom tidligt i gang hvis du plejer at stå yderst på midtermolen eller nærmest ved nordre mole.

Ring eller skriv snarest til Flemming og meld jeres ønsker/muligheder ind. Så vil han koordinere.

Husk som altid at bruge havnens hjelme ved alt afrignings- og optagningsarbejde.

El-forbrug

El-målere købes hos havnefogeden til registrering af forbrug i perioden 1. november – 30. april for både som overvintrer i vandet