Molenyt – November 2019

Molenyt fra Taarbæks største havn

Året der gik

På havnekontoret blev året 2019 mere travlt end forudset.

Flemming afløste Michael som havnefoged den 1. maj, men sagde op allerede i juli med virkning fra den 30. september.

Bestyrelsen måtte derfor starte en ny ansættelsesproces, som heldigvis faldt sammen med, at Asger Reidar vendte hjem fra langtur i Middelhavet og meldte sig som kandidat til jobbet. Det gjorde det muligt at besætte posten i umiddelbar forlængelse af Flemmings fratræden.

Asger har endnu ikke krancertifikat, og kunne derfor ikke tage bådene på land. Men Michael og Flemming stod klar til at tage 2×2 krandage hver i løbet af oktober. Vi måtte derfor tilrettelægge optagningen mere håndfast end normalt for at få det hele til at falde på plads.

Det viste sig at være et godt tiltag. Med de mange bådejere samlet på havnen var der altid en hjælpende hånd og tid til lidt hygge. Og alle både kom på land som planlagt. Stor tak til Michael og Flemming, men ikke mindst til alle bådejerne for godt samarbejde.

Tak også til Per Falkjær, som med kort varsel opgraderede vores registre og gjorde det muligt for os at arrangere optagningen og udsende opkrævning af vinterlejen pr. mail. Dette arbejde vil vi bygge videre på i løbet af vinteren.

– – –

Vi havde ca.750 gæsteovernatninger i 2019 mod rekorden på 1138 i 2018. Noget skuffende, for så dårligt var vejret da ikke. Men trods alt lidt bedre end de 700 overnatninger i 2017.

Ny legeplads
Skolens nye legeplads blev indviet den 10. oktober med et festligt arrangement. For at skabe sammenhæng med havnen har vi bidraget med trappen op til skolegården.

Havnemødet 2020
Havnemødet afholdes den 26. marts kl. 19,30. Indkaldelse med angivelse af dagsorden vil blive udsendt til pladslejerne i god tid forinden.

El-regler
På grund af brandfaren må landsatte både kun have el-tilslutning, når der er personer om bord eller i umiddelbar nærhed af båden.

El-forsyning til både, som ligger i vandet, kræver brug af måler, som kan bestilles på havnekontoret.

Havnebestyrelsen og havnefogeden ønsker alle god jul og godt nytår.

Niels Bolt