Alle indlæg af Taarbæk Havn

Molenyt – November 2019

Molenyt fra Taarbæks største havn

Året der gik

På havnekontoret blev året 2019 mere travlt end forudset.

Flemming afløste Michael som havnefoged den 1. maj, men sagde op allerede i juli med virkning fra den 30. september.

Bestyrelsen måtte derfor starte en ny ansættelsesproces, som heldigvis faldt sammen med, at Asger Reidar vendte hjem fra langtur i Middelhavet og meldte sig som kandidat til jobbet. Det gjorde det muligt at besætte posten i umiddelbar forlængelse af Flemmings fratræden.

Asger har endnu ikke krancertifikat, og kunne derfor ikke tage bådene på land. Men Michael og Flemming stod klar til at tage 2×2 krandage hver i løbet af oktober. Vi måtte derfor tilrettelægge optagningen mere håndfast end normalt for at få det hele til at falde på plads.

Det viste sig at være et godt tiltag. Med de mange bådejere samlet på havnen var der altid en hjælpende hånd og tid til lidt hygge. Og alle både kom på land som planlagt. Stor tak til Michael og Flemming, men ikke mindst til alle bådejerne for godt samarbejde.

Tak også til Per Falkjær, som med kort varsel opgraderede vores registre og gjorde det muligt for os at arrangere optagningen og udsende opkrævning af vinterlejen pr. mail. Dette arbejde vil vi bygge videre på i løbet af vinteren.

– – –

Vi havde ca.750 gæsteovernatninger i 2019 mod rekorden på 1138 i 2018. Noget skuffende, for så dårligt var vejret da ikke. Men trods alt lidt bedre end de 700 overnatninger i 2017.

Ny legeplads
Skolens nye legeplads blev indviet den 10. oktober med et festligt arrangement. For at skabe sammenhæng med havnen har vi bidraget med trappen op til skolegården.

Havnemødet 2020
Havnemødet afholdes den 26. marts kl. 19,30. Indkaldelse med angivelse af dagsorden vil blive udsendt til pladslejerne i god tid forinden.

El-regler
På grund af brandfaren må landsatte både kun have el-tilslutning, når der er personer om bord eller i umiddelbar nærhed af båden.

El-forsyning til både, som ligger i vandet, kræver brug af måler, som kan bestilles på havnekontoret.

Havnebestyrelsen og havnefogeden ønsker alle god jul og godt nytår.

Niels Bolt

MoleNyt – September 2019

Havnefogeden

Efter kort tids ansættelse har Flemming desværre meddelt at han opsiger sit job pr. 30. september. Bestyrelsen vil snarest muligt søge stillingen genbesat. Indtil dette sker, og i den tid det tager for en efterfølgeren at komme ind i jobbet, beder vi om forståelse for at tingene kan køre på et lavere blus. 

Optagning af både

Michael og Flemming har heldigvis lovet at betjene kranen på følgende dage i oktober måned:

  • Tirsdag/onsdag den 7 – 8.
  • Lørdag/søndag den 12-13.
  • Tirsdag/onsdag den 22-23.
  • Lørdag/søndag den 26-27.

Hvis alting klapper, kan det lade sig gøre at få alle både op på disse 8 dage. Det kræver imidlertid stor fleksibilitet fra alle at få puslespillet til at gå op. Benyt fx hverdagene hvis du ikke er tvunget til at bruge week-end’erne. Og kom tidligt i gang hvis du plejer at stå yderst på midtermolen eller nærmest ved nordre mole.

Ring eller skriv snarest til Flemming og meld jeres ønsker/muligheder ind. Så vil han koordinere.

Husk som altid at bruge havnens hjelme ved alt afrignings- og optagningsarbejde.

El-forbrug

El-målere købes hos havnefogeden til registrering af forbrug i perioden 1. november – 30. april for både som overvintrer i vandet

MoleNyt – Maj 2019

Farvel til Michael

Lørdag den 27. april holdt vi afskedsreception for Michael i forlængelse af sejlklubbens standerhejsning. Der var pølser, øl, taler og mange gaver til Michael med tak for hans store indsats for havnen.

Blå Flag

Vi har også i år fået tildelt Blå Flag. Man kan efterhånden forledes til at tro, at det sker pr. automatik, men det er faktisk et resultat af hårdt arbejde hvert år. Både administrativt og praktisk.

Flaget bliver hejst på søndre mole tirsdag den 4. juni kl. 09:00.

Som indehaver af Blå Flag medvirker havnen til følgende arrangementer i løbet af sommeren:

Torsdag den 27. juni kl. 17 – 19 i Taarbæk Sejlklub
Kursus i anvendelse i hjertestarter. Tilmelding med navn og telefonnummer sker på mail til:  thomasthue1@gmail.com

Skt. Hans aften

Læs nærmere om arrangementet her i Taarbæk Nyt.

Lørdag den 17. august

Loppemarked og krabbedag. Vejlederne fra Rådvad Naturskole hjælper med at fange krabber og fisk fra havnen/badebroen.

Nordre mole

Sten/betondækket på den yderste del af molehovedet har været brudt op efter vinteren sætningsskade. Heldigvis dukkede der ikke alvorlige skader op i den underliggende konstruktion, så området kunne retableres uden problemer

MoleNyt – Marts 2019

Skiftedag for Havnefogeden

Michael – vores havnefoged gennem de sidste 24 år – går på pension med udgangen af april. Der vil blive lejlighed til at sige farvel til Michael på havnen lørdag den 27 april fra kl. 15:30 efter sejlklubbens standerhejsning.

Ved samme lejlighed kan I hilse på Michaels afløser, Flemming Birch Larsen.

Flemming er tiltrådt den 1. marts, så han har tid til at komme ind i tingene og få krancertifikat, inden Michael går fra borde.

Reparation af nordre molehoved

Som tidligere omtalt er overfladen på nordre molehoved sunket en hel del. Vi har for længe siden bedt vores sædvanlige entreprenør om at udbedre skaderne, men vejret har drillet. Nu ser det ud til at blive lavet i løbet af april.

Oprensning af havneløbet

Den sædvanlige by pass fodring – dvs. flytning af sandet fra havneløbet til nord for havnen – bliver udført senest i april. Der har i løbet af vinteren været kraftig sanderosion på Bellevue strand. Det betyder som regel, at sandet vandrer hen mod havnen. Så nu må vi se, hvor meget sand vi bliver nødt til at rense op i år.

Klargøring og søsætning.

Husk at

  • bruge havnens støvsuger når du skraber eller sliber bundmaling
  • rydde op på pladsen hvor din båd har stået
  • anbringe tomme malingsdåser mm. samt spildolie og frostvæske i miljøstationens tønder
  • efterse ankergrej og bøjer
  • følge sikkerhedsreglerne når du rejser masten

Søsætning sker i perioderne 1. – 16. april, 22. april – 3. maj og 6. – 10. maj. Træf aftale med havnefogeden i god tid forinden. Betaling for kranløft sker umiddelbart efter søsætning. Helst med Dankort. Husk også at bruge hjelm ved kranarbejde under søsætning og tilrigning. De kan lånes af havnefogeden