Alle indlæg af Taarbæk Havn

Kyndelmisse 2021

Det er Kyndelmisse i dag og halvdelen af vinteren er gået😀 så vi flager på havnen.

Dagen er allerede blevet ca. 1 3/4 time længere. Kyndelmisse er en gammel kristen helligdag. Dagen blev tidligere kaldt for Kjørmes Knud. Det er den dag, halvdelen af vinteren er gået, hvilket også ligger til grund for vendingen om at “kyndelmisse slår sin knude”. Dagen er ofte en af de koldeste på året.

Mange traditioner og varsler er knyttet til Kyndelmisse. Frugttræer piskes med ris, og rituelle pløjninger skulle sikre en god høst. Flæsk skulle spises for at forhindre hunger. Vejret på dagen varslede forårets komme: Hvis det blæser så meget, at 18 kællinger ikke kan holde den 19. ved jorden, så vil foråret snart være på vej. Og Kjørmes tø er så godt som 100 læs hø. En tommelfingerregel siger, at bonden skulle have halvdelen af foderet til dyrene tilbage, da dyrene først kunne komme på græs i maj måned.

Kyndelmisse – Wikipedia, den frie encyklopædi

Molenyt – December 2020

Nye både i havnen
Vi byder velkommen til tre nye bådejere: Familien Garlov med en Nordisk Snekke, Hannelore og Niels med en Polaris Drabant og Robert Fürstling med en speedbåd. Desuden ventes en Knarr til foråret.

Onsdag er fiskedag
Fisker Morten fra Vedbæk anløber Taarbæk havn hver onsdag formiddag med friskfanget fisk. Arrangementet er en stor succes og til glæde for mange i byen. Morten vil meget gerne fortsætte ordningen så længe der er afsætning. Så husk at købe fisk på havnen om onsdagen.

Overvintring i Skovshoved
I sidste nummer af Molenyt omtalte vi 2 store projekter: Ombygning af kroen samt et kloakventilværk ved Nordre Molevej. Begge byggerier går i gang i de kommende måneder, og har brug for plads til maskiner, materialer, mandskab mm. Derfor har vi bedt 13 bådejere om at lade deres både overvintre hos Nordbjærg’s i Skovshoved. Tak til alle for jeres hjælp til at løse denne opgave.

Vi regner med at ventilbyggeriet er færdigt i løbet af februar 2021. Derimod vil ombygningen af kroen vare mindst 12 måneder fra byggestart. Havneområdet foran kroen vil derfor være afspærret i denne periode bortset fra en 2 meter bred passage langs kajkanten. Vi beder om forståelse for de gener det vil medføre såvel for bådejerne, gæstende fartøjer og byens borgere.

Ålegræs i havnen.
Kraftig nordenvind har i efteråret fyldt havnen med ålegræs i 2 omgange. Flere steder var det over en halv meter tykt og umuliggjorde sejlads i havnen. Enkelte kom dog ud ved at trække båden langs molerne.

I første omgang gik ålegræsset til bunds i løbet af et par uger. Men i anden omgang slap vi af med græsset ved at ”hjælpe det på vej” i forbindelse med lavvande, hvor vandet løber ud af havnen og tager græsset med. Mange Georg GearIøs-metoder blev taget i brug i den forbindelse med større eller mindre succes. For år tilbage blev ålegræsset i øvrigt fisket op og brugt til ”tængning” af Læsøhuse på Frilandsmuseet.

Højvandssikring
Vi har forberedt os til ekstraordinært højvande i løbet af vinteren ved at få renset kloakker, efterset pumper mm. Der bliver også sat stålplader op ved de gamle toiletter under havnekontoret, så havvandet ikke løber i kloakken her og overbelaster pumpestationen ved Becksvej.

Vinter gæstebåde
Som tidligere omtalt forsøger vi at tiltrække gæstebåde til havnen hen over vinteren. I år ser det ud til, af vi får en håndfuld gæster. Enkelte både er lagt op for vinteren, mens andre kommer at have let adgang til at fiske i denne del af Sundet.

Hunde i snor
Vi beder – igen igen – alle hundeejere om at holde hunden i snor og at samle efterladenskaber op. Ærligt talt – hvor svært kan det være?

El-regler
På grund af brandfaren må landsatte både kun have el-tilslutning, når der er personer om bord eller i umiddelbar nærhed af båden.
El-forsyning til både som ligger i vandet kræver brug af måler, som kan bestilles på havnekontoret.

Havnebestyrelsen og havnefogeden ønsker alle god jul og godt nytår.

MoleNyt – November 2020

Nye både i havnen.

Vi byder velkommen til tre nye bådejere: Familien Garlov med en Nordisk Snekke, Hannelore og Niels med en Polaris Drabant og Robert Fürstling med en speedbåd. Desuden ventes en Knarr til foråret.

Onsdag er fiskedag

Fisker Morten fra Vedbæk anløber Taarbæk havn hver onsdag formiddag med friskfanget fisk. Arrangementet er en stor succes og til glæde for mange i byen. Morten vil meget gerne fortsætte ordningen så længe der er afsætning. Så husk at købe fisk på havnen om onsdagen.

Overvintring i Skovshoved

I sidste nummer af Molenyt omtalte vi 2 store projekter: Ombygning af kroen samt et kloakventilværk ved Nordre Molevej. Begge byggerier går i gang i de kommende måneder, og har brug for plads til maskiner, materialer, mandskab mm. Derfor har vi bedt 13 bådejere om at lade deres både overvintre hos Nordbjærg’s i Skovshoved. Tak til alle for jeres hjælp til at løse denne opgave.

Vi regner med at ventilbyggeriet er færdigt i løbet af februar 2021. Derimod vil ombygningen af kroen vare mindst 12 måneder fra byggestart. Havneområdet foran kroen vil derfor være afspærret i denne periode bortset fra en 2 meter bred passage langs kajkanten. Vi beder om forståelse for de gener det vil medføre såvel for bådejerne, gæstende fartøjer og byens borgere.

Ålegræs i havnen.

Kraftig nordenvind har i efteråret fyldt havnen med ålegræs i 2 omgange. Flere steder var det over en halv meter tykt og umuliggjorde sejlads i havnen. Enkelte kom dog ud ved at trække båden langs molerne.

I første omgang gik ålegræsset til bunds i løbet af et par uger. Men i anden omgang slap vi af med græsset ved at ”hjælpe det på vej” i forbindelse med lavvande, hvor vandet løber ud af havnen og tager græsset med. Mange Georg GearIøs-metoder blev taget i brug i den forbindelse med større eller mindre succes. For år tilbage blev ålegræsset i øvrigt fisket op og brugt til ”tængning” af Læsøhuse på Frilandsmuseet.

Højvandssikring

Vi har forberedt os til ekstraordinært højvande i løbet af vinteren ved at få renset kloakker, efterset pumper mm. Der bliver også sat stålplader op ved de gamle toiletter under havnekontoret, så havvandet ikke løber i kloakken her og overbelaster pumpestationen ved Becksvej.

Vinter gæstebåde

Som tidligere omtalt forsøger vi at tiltrække gæstebåde til havnen hen over vinteren. I år ser det ud til, af vi får en håndfuld gæster. Enkelte både er lagt op for vinteren, mens andre kommer at have let adgang til at fiske i denne del af Sundet.

Hunde i snor.

Vi beder – igen igen – alle hundeejere om at holde hunden i snor og at samle efterladenskaber op. Ærligt talt – hvor svært kan det være?

El-regler

På grund af brandfaren må landsatte både kun have el-tilslutning, når der er personer om bord eller i umiddelbar nærhed af båden.

El-forsyning til både som ligger i vandet kræver brug af måler, som kan bestilles på havnekontoret.

Havnebestyrelsen og havnefogeden ønsker alle god jul og godt nytår. 

Molenyt – September 2020

Gæstebåde og aktiviteter i en Coronatid

Normalt har vi mange svenske gæstebåde i sommerferien. Men på grund af restriktionerne har svenskerne ikke fyldt meget i år. Vores håb var så, at deres fravær ville blive opvejet af, at flere danskerne holdt ferie i deres både og holdt sig til de hjemlige havne. Men her har ikke været meget hjælp at hente, måske på grund af blæst og byger i juli måned.

Normalt har vi omkring 1.000 gæsteovernatninger på en sæson: 250 i forsommeren, 500 i højsæsonen og 250 i sidste del af året. I 2019 havde vi kun 750 overnatninger. Og i skrivende stund, 16. august 2020, har vi haft ca. 550 overnatninger, heraf 100 svenskere, som fik lov at komme på besøg igen fra sidst i juli.

De faste arrangementer som St. Hans og loppemarkedet i august blev desværre også ramt af Coronaen på grund af forsamlingsforbuddet.

Kranen ”Rarberg”

Rarberg er ved at være mæt af dage (51 år), så jagten er gået ind på at finde en erstatning. Udfordringen er at finde en kran, som er lige så lille og manøvredygtig med samme løfteevne. Vi leder derfor efter en kran magen til, som på trods af samme alder vil være i bedre stand. 

Vi har kigget på 2 kraner i Tyskland. Men desværre var begge på forskellig måde uegnede. Så alt i alt blev vi klogere, men kom ikke meget tættere på en ny kran.

Ventelisten

Vi besluttede tidligere på året at lukke ventelisten for yderligere tilgang. Der står ca. 150 personer på listen, som vi i første omgang reducerer til 100 (ved naturlig afgang!). Formålet er at tilpasse forventningerne om at få en plads med den realistiske tidshorisont. I år er der fx helt ekstraordinært blevet 6 pladser ledige, men normalen ligger på 2-3.

Ventilværk ved Nordre Molevej

Som tidligere omtalt, planlægger Lyngby-Taarbæk Forsyning at bygge et ventilværk ved Nordre Molevej. Ventilværket skal skille regnvandskloakken fra den rørførte ”Thors bæk”, der løber ud under Ndr. mole, og forhindre havvand i at løbe ”baglæns” ind i kloaksystemet. Byggeriet skulle være påbegyndt omkring 1. november 2019, men er endnu ikke kommet i gang! Der afholdes nyt byggemøde med LTF i uge 34. Arbejdet kræver opstilling af containere m.m. på havnen.

Ombygning af kroen

Taarbæk Kro skal bygges om og arbejdet påbegyndes i løbet af efteråret. I den forbindelse har vi indgået aftale om placering af containere på det frie areal foran kroen. Der arbejdes på flere modeller for at få det til at gå op i en højere enhed med brug af mastekran, bådoptagning, byggeriet af ventilværk, brandvej og meget mere.

Bådoptagning og vinterhavn

Bådoptagning vil foregå efter samme læst som sidste år med et antal faste dage i oktober og november. Information og ”tilmelding” vil blive kommunikeret via mail sidst i september.

I vintersæsonen 2019/2020 kunne vi godt have haft lidt flere både på land og navnlig i vandet. På den baggrund vil vi gerne slå på tromme for Taarbæk som vinterhavn og håber, at vi kan få lidt flere nye vintergæstebåde. Taarbæk Havn er en såkaldt ”A Havn”, som betyder at forsikringsselskaber også om vinteren dækker bådene i havnen på normal vis.

Sankt Hans Arrangement AFLYST

Som mange af jer måske har set via Taarbæk Nyts Facebook er Skt. Hans arrangementet 2020 på Taarbæk Havn aflyst.

Eftersom Corona/Covid-19 restriktionerne for arrangementer endnu ikke er udvidet fra maksimum 50 personer, blev det på et  møde i Sankt Hans planlægningsgruppen den 2. juni besluttet at aflyse årets Sankt Hans arrangement på Taarbæk Havn.

Tak til foreninger og institutioner, som havde givet tilsagn om sponsorstøtte, men vi får så desværre ikke brug for støtten i år.

Forhåbentlig bliver 2021 et normalt år, så vi kan drøfte sponsorstøtten til årets Skt. Hans arrangementet på Taarbæk Nyts ordinære generalforsamling, som afholdes i løbet af 1. kvartal 2021.

Vi ønsker alle foreninger og institutioner en god sommer og håber, der kommer godt gang i alle jeres aktiviteter igen.

På vegne af Skt. Hans Planlægningsgruppen

Havnefogeden

MoleNyt – Maj 2020

Aflyst Havnemøde

For første gang i umindelige tider måtte vi aflyse årets havnemøde på grund af COVID 19 restriktionerne. Vi har derfor valgt at gengive formandens beretning her:

”2019 var et meget turbulent år på havnekontoret.

Michael gik på pension den 1. maj, og lørdag den 27. april holdt vi afskedsreception i forlængelse af sejlklubbens standerhejsning. Der var pølser, øl, taler og mange gaver til Michael med tak for hans store indsats for havnen. Ikke et øje var tørt.

Hans efterfølger, Flemming Birch Larsen, blev ansat 2 måneder inden. Så kunne han nå at få krancertifikat og ”sidemandsoplæring” inden Michael stoppede. Flemming havde været afløser i mange år, og kendte den del af jobbet, der foregik ude på havnen, rigtig godt. Nu skulle han også sætte sig ind i alle de administrative opgaver, som er en stor del af hverdagen for havnefogeden. For at gøre en lang historie kort, besluttede Flemming at opsige jobbet i slutningen af juli til fratræden den 1. september – senere forlænget til 1. oktober.

Flemming holdt butikken kørende til den sidste dag. Men efterårets ophaling af bådene skulle forberedes, vinterlejen skulle opkræves mm. Så formandskabet måtte på lynkursus som havnefoged. Heldigvis kunne vi stadig trække på Michael, ligesom Per Falkjær gav os helt uvurderlig hjælp med at få kørt alle vores data ind på regneark, ikke mindst email-adresserne. Det gjorde det meget lettere at kommunikere. Det oplevede I for første gang da vi udsendte opkrævningen af vinterleje på mail.

Vi aftalte med Michael og Flemming, at de på nogle få nærmere fastsatte dage løftede bådene på land. Det krævede, at vi måtte tilrettelægge kranløft i bestemt rækkefølge og tidsintervaller under hensyntagen til den sædvanlige placering og jeres kalender. En nydannelse for os i Taarbæk, men almindelig praksis i andre havne, som ikke har deres egen kran. Vi lærte bl. a. meget af havnefogeden i Vedbæk, som vi besøgte flere gange.

Men ophalingen gik så godt, at vi har tænkt os at fortsætte med den fremgangsmåde. Der var flere på havnen til at give en hånd, og det gav en god stemning.

Midt i det hele skulle vi finde en ny havnefoged. Her viste det sig, at Asger var nået til vejs ende på familiens store rejse gennem Europas floder og rundt i Middelhavet. Nu var han klar til jobbet som havnefoged med kort varsel. Vi nåede faktisk ikke at være uden havnefoged, for Asger startede den 1. oktober, da Flemming fratrådte.

Normalt går havnefogeden ”i hi” om efteråret og afspadserer en masse arbejdstimer fra sommersæsonen. Sådan er det ikke gået i denne vinter. Asger gik i gang med fuld energi, og har endevendt havnekontoret, værksteder og opbevaringsrum. Han er god til IT, og her er vi allerede kommet langt – vi kigger lige nu efter et passende administrationssystem. Asger fik også krancertifikat i første forsøg, og fik øvet sig med havnens kran så han blev klar til forårets søsætninger.

Vi er derfor godt rustet til sæsonen 2020. Mange vigtige ting, som man ikke umiddelbart kan få øje på, er sat i værk og mere er på vej.

Her bør det nævnes, at Sejlklubben og Fritidsfiskerne i fællesskab har udarbejdet et idékatalog til at skabe mere liv på havnen. Mange gode tanker og oplæg, som vi glæder os til at gå i gang med. Men vi beder om forståelse for, at havnefogeden, som er omdrejningspunktet i denne proces, kun er kommet halvt igennem sit første årshjul, og endnu har til gode at prøve hvad jobbet går ud på i løbet af en sommersæson. Det udelukker dog ikke, at vi i dette forløb kan inddrage enkeltelementer fra kataloget, hvis muligheden opstår i den almindelige drift.”

Blå Flag   

Havnen har igen i år fået tildelt Blå Flag. Det bliver hejst den 1. juni, men desværre uden det sædvanlige arrangement med borgmesteren og kommunalpolitikere.

De miljøaktiviteter, der i løbet af sæsonen normalt er forbundet med Blå Flag, herunder Skt. Hans aften, vil kun blive gennemført hvis COVID 19 restriktionerne gør det muligt. I så fald vil de blive annonceret særskilt.

MoleNyt – Marts 2020

Søsætning af både

På trods af Corona har jeg valgt at sætte både i vandet som vi plejer. Argumentationen er, at vi jo almindeligvis er få personer samlet, vi behøves ikke at komme tæt på hinanden og det hele sker i fri luft. Derfor mener jeg, at risiko for smitte med Covid-19 holder sig indenfor regeringens anbefalinger.
Hvis ikke du ønsker at blive søsat under de gældende omstændigheder bedes du kontakte mig. 

Da Coronasituationen ændrer sig meget hurtigt i øjeblikket, har vi indtil videre, kun planlagt to datoer for søsætning: onsdag den 8. april og mandag den 13. april. Eventuelle ændringer og flere datoer vil blive annonceret i den kommende tid.

Hvis du sigter på at være klar til søsætning én af de to dage, vil jeg bede dig kontakte mig, helst på mail, og informere om, hvilken dato du foretrækker. Da bådene jo i nogen tilfælde står i vejen for hinanden, kan jeg dog ikke garantere, at din båd kan blive søsat på din ønskede dato.

Til information er der åbnet for både el og vand på havnen. Ikke alle vandslanger er monteret, men det kommer.

Gamle bukke og stativer

Bag muren på nordre mole ligger en del bukke, stativer, bøjer mm. som ikke bliver benyttet. Hvis du er ejer af noget af det, så giv et praj til Havnefogeden senest 1. april d.å. De ting, der ikke er sat navn på, vil blive kørt på lossepladsen kort efter.

Havneassistenter

Niels Bartholin har sammen med ”Buggi” (Jørgen Michael Hjortborg) været havneassistenter/afløsere i de senere år. Buggi fortsætter som hidtil, men Niels kan ikke længere påtage sig jobbet hen over sommeren. Heldigvis har Kim Hjortkær meldt sig under fanerne i stedet. Kim har selv båd i havnen, og kan godt få tjansen som assistent til at hænge sammen med sine opgaver for TV2. Vi glæder os til samarbejdet.

Taarbæk Kro

Som alle sikkert ved, har kroen fået nye ejere. Det er vi meget glade for og samtidig spændte på hvad der kommer til at ske. – Velkommen?

Arbejdet går i gang nu, og i den forbindelse vil der midlertidigt blive opstillet et par containere på havnen foran kroen til byggeaffald. Vi forventer ikke de store gener af den grund. Men noget støv og flytning af både kan ikke undgås.

Kloakbyggeri (Ventilværk) ved Nordre Molevej

På det nordlige hjørne ved Nordre Molevej og havnen skal kommunen udskifte den eksisterende sammenfletning af kloakker fra skoven og vejene. Baggrunden er, at vand fra bækken i skoven godt må ledes direkte ud i Øresund under nordre mole, mens vand fra vejene skal føres videre i den nye regnvandsledning under Taarbæk Strandvej.

Desuden fungerer den eksisterende ventil, som holder havvandet ude ved højvande, ikke korrekt. Det bevirker, at der somme tider løber havvand ind i regnvandsledningen for senere at blive pumpet tilbage i Øresund –  ikke så smart. Arbejdet var planlagt til at foregå i løbet af denne vinter, men er blevet udskudt og vil ske i løbet af forsommeren eller – endnu bedre – næste vinter.

Betalingssystem

Havnen har i mange år anvendt de almindeligt kendte Dankortterminaler fra Nets til at modtage kortbetalinger. Vores terminal blev imidlertid ”dømt ude” pr. 1. januar, fordi den ikke kunne modtage betalinger kontaktløst. Derfor var vi nødt til at udskifte den.

Da Nets’ alternativer er meget dyre, har vi valgt en svensk løsning – iZettle. Den er enkel og billig, både i etablering og drift. Og vi kan stadig tage imod alle kort (bortset fra ”rene” Dankort), MobilePay og bankoverførsler. Sidstnævnte er billigst og nemmest for os.

Med mange forårshilsner:-)
Havnefogeden

Havnemøde Udsat pga. Covid-19

Kære bådejere

Vi havde i dag planlagt at indkalde til Havnemødet den 26. ds. Men på grund af den seneste udvikling i Covid 19-situationen har vi besluttet at udsætte mødet indtil videre, i håb om at vi snart kan vende tilbage til normale tilstande.

I hører fra os senere.

Med venlig hilsen

Havnebestyrelsen
Taarbæk Havn