MoleNyt – Marts 2020

Søsætning af både

På trods af Corona har jeg valgt at sætte både i vandet som vi plejer. Argumentationen er, at vi jo almindeligvis er få personer samlet, vi behøves ikke at komme tæt på hinanden og det hele sker i fri luft. Derfor mener jeg, at risiko for smitte med Covid-19 holder sig indenfor regeringens anbefalinger.
Hvis ikke du ønsker at blive søsat under de gældende omstændigheder bedes du kontakte mig. 

Da Coronasituationen ændrer sig meget hurtigt i øjeblikket, har vi indtil videre, kun planlagt to datoer for søsætning: onsdag den 8. april og mandag den 13. april. Eventuelle ændringer og flere datoer vil blive annonceret i den kommende tid.

Hvis du sigter på at være klar til søsætning én af de to dage, vil jeg bede dig kontakte mig, helst på mail, og informere om, hvilken dato du foretrækker. Da bådene jo i nogen tilfælde står i vejen for hinanden, kan jeg dog ikke garantere, at din båd kan blive søsat på din ønskede dato.

Til information er der åbnet for både el og vand på havnen. Ikke alle vandslanger er monteret, men det kommer.

Gamle bukke og stativer

Bag muren på nordre mole ligger en del bukke, stativer, bøjer mm. som ikke bliver benyttet. Hvis du er ejer af noget af det, så giv et praj til Havnefogeden senest 1. april d.å. De ting, der ikke er sat navn på, vil blive kørt på lossepladsen kort efter.

Havneassistenter

Niels Bartholin har sammen med ”Buggi” (Jørgen Michael Hjortborg) været havneassistenter/afløsere i de senere år. Buggi fortsætter som hidtil, men Niels kan ikke længere påtage sig jobbet hen over sommeren. Heldigvis har Kim Hjortkær meldt sig under fanerne i stedet. Kim har selv båd i havnen, og kan godt få tjansen som assistent til at hænge sammen med sine opgaver for TV2. Vi glæder os til samarbejdet.

Taarbæk Kro

Som alle sikkert ved, har kroen fået nye ejere. Det er vi meget glade for og samtidig spændte på hvad der kommer til at ske. – Velkommen?

Arbejdet går i gang nu, og i den forbindelse vil der midlertidigt blive opstillet et par containere på havnen foran kroen til byggeaffald. Vi forventer ikke de store gener af den grund. Men noget støv og flytning af både kan ikke undgås.

Kloakbyggeri (Ventilværk) ved Nordre Molevej

På det nordlige hjørne ved Nordre Molevej og havnen skal kommunen udskifte den eksisterende sammenfletning af kloakker fra skoven og vejene. Baggrunden er, at vand fra bækken i skoven godt må ledes direkte ud i Øresund under nordre mole, mens vand fra vejene skal føres videre i den nye regnvandsledning under Taarbæk Strandvej.

Desuden fungerer den eksisterende ventil, som holder havvandet ude ved højvande, ikke korrekt. Det bevirker, at der somme tider løber havvand ind i regnvandsledningen for senere at blive pumpet tilbage i Øresund –  ikke så smart. Arbejdet var planlagt til at foregå i løbet af denne vinter, men er blevet udskudt og vil ske i løbet af forsommeren eller – endnu bedre – næste vinter.

Betalingssystem

Havnen har i mange år anvendt de almindeligt kendte Dankortterminaler fra Nets til at modtage kortbetalinger. Vores terminal blev imidlertid ”dømt ude” pr. 1. januar, fordi den ikke kunne modtage betalinger kontaktløst. Derfor var vi nødt til at udskifte den.

Da Nets’ alternativer er meget dyre, har vi valgt en svensk løsning – iZettle. Den er enkel og billig, både i etablering og drift. Og vi kan stadig tage imod alle kort (bortset fra ”rene” Dankort), MobilePay og bankoverførsler. Sidstnævnte er billigst og nemmest for os.

Med mange forårshilsner:-)
Havnefogeden

Havnemøde Udsat pga. Covid-19

Kære bådejere

Vi havde i dag planlagt at indkalde til Havnemødet den 26. ds. Men på grund af den seneste udvikling i Covid 19-situationen har vi besluttet at udsætte mødet indtil videre, i håb om at vi snart kan vende tilbage til normale tilstande.

I hører fra os senere.

Med venlig hilsen

Havnebestyrelsen
Taarbæk Havn

Bådtyper

Nedenfor er tre lister, som viser dimensioner: Længde, Bredde og Dybgang på et stort antal bådtyper, der er meget udbredt i Danmark.

Listerne er tænkt til brug ved anskaffelse af båd, da bådens dimensioner oftest er en begrænsning i forhold til bådplads.
Listerne er temmelig gamle, men mange af bådtyperne er almindelige stadigvæk – glasfiber forgår ikke! De har stort overlap, men ikke helt, derfor er alle tre medtaget.

Molenyt – November 2019

Molenyt fra Taarbæks største havn

Året der gik

På havnekontoret blev året 2019 mere travlt end forudset.

Flemming afløste Michael som havnefoged den 1. maj, men sagde op allerede i juli med virkning fra den 30. september.

Bestyrelsen måtte derfor starte en ny ansættelsesproces, som heldigvis faldt sammen med, at Asger Reidar vendte hjem fra langtur i Middelhavet og meldte sig som kandidat til jobbet. Det gjorde det muligt at besætte posten i umiddelbar forlængelse af Flemmings fratræden.

Asger har endnu ikke krancertifikat, og kunne derfor ikke tage bådene på land. Men Michael og Flemming stod klar til at tage 2×2 krandage hver i løbet af oktober. Vi måtte derfor tilrettelægge optagningen mere håndfast end normalt for at få det hele til at falde på plads.

Det viste sig at være et godt tiltag. Med de mange bådejere samlet på havnen var der altid en hjælpende hånd og tid til lidt hygge. Og alle både kom på land som planlagt. Stor tak til Michael og Flemming, men ikke mindst til alle bådejerne for godt samarbejde.

Tak også til Per Falkjær, som med kort varsel opgraderede vores registre og gjorde det muligt for os at arrangere optagningen og udsende opkrævning af vinterlejen pr. mail. Dette arbejde vil vi bygge videre på i løbet af vinteren.

– – –

Vi havde ca.750 gæsteovernatninger i 2019 mod rekorden på 1138 i 2018. Noget skuffende, for så dårligt var vejret da ikke. Men trods alt lidt bedre end de 700 overnatninger i 2017.

Ny legeplads
Skolens nye legeplads blev indviet den 10. oktober med et festligt arrangement. For at skabe sammenhæng med havnen har vi bidraget med trappen op til skolegården.

Havnemødet 2020
Havnemødet afholdes den 26. marts kl. 19,30. Indkaldelse med angivelse af dagsorden vil blive udsendt til pladslejerne i god tid forinden.

El-regler
På grund af brandfaren må landsatte både kun have el-tilslutning, når der er personer om bord eller i umiddelbar nærhed af båden.

El-forsyning til både, som ligger i vandet, kræver brug af måler, som kan bestilles på havnekontoret.

Havnebestyrelsen og havnefogeden ønsker alle god jul og godt nytår.

Niels Bolt

MoleNyt – September 2019

Havnefogeden

Efter kort tids ansættelse har Flemming desværre meddelt at han opsiger sit job pr. 30. september. Bestyrelsen vil snarest muligt søge stillingen genbesat. Indtil dette sker, og i den tid det tager for en efterfølgeren at komme ind i jobbet, beder vi om forståelse for at tingene kan køre på et lavere blus. 

Optagning af både

Michael og Flemming har heldigvis lovet at betjene kranen på følgende dage i oktober måned:

  • Tirsdag/onsdag den 7 – 8.
  • Lørdag/søndag den 12-13.
  • Tirsdag/onsdag den 22-23.
  • Lørdag/søndag den 26-27.

Hvis alting klapper, kan det lade sig gøre at få alle både op på disse 8 dage. Det kræver imidlertid stor fleksibilitet fra alle at få puslespillet til at gå op. Benyt fx hverdagene hvis du ikke er tvunget til at bruge week-end’erne. Og kom tidligt i gang hvis du plejer at stå yderst på midtermolen eller nærmest ved nordre mole.

Ring eller skriv snarest til Flemming og meld jeres ønsker/muligheder ind. Så vil han koordinere.

Husk som altid at bruge havnens hjelme ved alt afrignings- og optagningsarbejde.

El-forbrug

El-målere købes hos havnefogeden til registrering af forbrug i perioden 1. november – 30. april for både som overvintrer i vandet

MoleNyt – Maj 2019

Farvel til Michael

Lørdag den 27. april holdt vi afskedsreception for Michael i forlængelse af sejlklubbens standerhejsning. Der var pølser, øl, taler og mange gaver til Michael med tak for hans store indsats for havnen.

Blå Flag

Vi har også i år fået tildelt Blå Flag. Man kan efterhånden forledes til at tro, at det sker pr. automatik, men det er faktisk et resultat af hårdt arbejde hvert år. Både administrativt og praktisk.

Flaget bliver hejst på søndre mole tirsdag den 4. juni kl. 09:00.

Som indehaver af Blå Flag medvirker havnen til følgende arrangementer i løbet af sommeren:

Torsdag den 27. juni kl. 17 – 19 i Taarbæk Sejlklub
Kursus i anvendelse i hjertestarter. Tilmelding med navn og telefonnummer sker på mail til:  thomasthue1@gmail.com

Skt. Hans aften

Læs nærmere om arrangementet her i Taarbæk Nyt.

Lørdag den 17. august

Loppemarked og krabbedag. Vejlederne fra Rådvad Naturskole hjælper med at fange krabber og fisk fra havnen/badebroen.

Nordre mole

Sten/betondækket på den yderste del af molehovedet har været brudt op efter vinteren sætningsskade. Heldigvis dukkede der ikke alvorlige skader op i den underliggende konstruktion, så området kunne retableres uden problemer

MoleNyt – Marts 2019

Skiftedag for Havnefogeden

Michael – vores havnefoged gennem de sidste 24 år – går på pension med udgangen af april. Der vil blive lejlighed til at sige farvel til Michael på havnen lørdag den 27 april fra kl. 15:30 efter sejlklubbens standerhejsning.

Ved samme lejlighed kan I hilse på Michaels afløser, Flemming Birch Larsen.

Flemming er tiltrådt den 1. marts, så han har tid til at komme ind i tingene og få krancertifikat, inden Michael går fra borde.

Reparation af nordre molehoved

Som tidligere omtalt er overfladen på nordre molehoved sunket en hel del. Vi har for længe siden bedt vores sædvanlige entreprenør om at udbedre skaderne, men vejret har drillet. Nu ser det ud til at blive lavet i løbet af april.

Oprensning af havneløbet

Den sædvanlige by pass fodring – dvs. flytning af sandet fra havneløbet til nord for havnen – bliver udført senest i april. Der har i løbet af vinteren været kraftig sanderosion på Bellevue strand. Det betyder som regel, at sandet vandrer hen mod havnen. Så nu må vi se, hvor meget sand vi bliver nødt til at rense op i år.

Klargøring og søsætning.

Husk at

  • bruge havnens støvsuger når du skraber eller sliber bundmaling
  • rydde op på pladsen hvor din båd har stået
  • anbringe tomme malingsdåser mm. samt spildolie og frostvæske i miljøstationens tønder
  • efterse ankergrej og bøjer
  • følge sikkerhedsreglerne når du rejser masten

Søsætning sker i perioderne 1. – 16. april, 22. april – 3. maj og 6. – 10. maj. Træf aftale med havnefogeden i god tid forinden. Betaling for kranløft sker umiddelbart efter søsætning. Helst med Dankort. Husk også at bruge hjelm ved kranarbejde under søsætning og tilrigning. De kan lånes af havnefogeden

Position 55° 47,3′ Nord/12° 35,8′ Øst